Designil PDPA Thailand

Popup สำหรับขอ Consent ที่รองรับความต้องการของ PDPA มีระบบจัดการคุกกี้อย่างเป็นระบบ และสามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูล


DesignilCode 4.000+ instalações ativas Testado com 6.4.3 Atualizado há 2 semanas atrás

PP Auto Thai URL

ช่วยให้เว็บของคุณมี URL ภาษาไทยที่ยาวขึ้น


Preukson 300+ instalações ativas Testado com 3.3.2 Atualizado há 12 anos atrás

PP Auto Thai Date

เป็นปลั๊กอินเอาไว้สำหรับเปลี่ยนวันที่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


Preukson 80+ instalações ativas Testado com 3.3.2 Atualizado há 12 anos atrás

CAPTCHA in Thai 2nd

CAPTCHA in Thai เป็นการบริการฟรี CAPTCHA ที่เป็นภาษาไทย ในลักษณะของการแก้ไขคำที่มักเขียนผิด คำอ่าน สุภาษิต และคำราชาศัพท์ต่างๆ


ENGR TU 10+ instalações ativas Testado com 3.7.41 Atualizado há 10 anos atrás