Este plugin foi encerrado em 27 outubro, 2023 e não está disponível para download. Motivo: Questão de segurança.

quick-call-button

Avaliações

5 outubro, 2021
Dễ chỉnh sửa màu, vị trí, hiệu ứng bắt mắt, nói chung không có gì để chê cả
9 agosto, 2021
Pluggin rất đẹp và chạy tốt, tuy nhiên sau khi cập nhất lên Wordpress 5.8 thì đã bị lỗi, không hoạt động được nữa (nút không hiển thị). Rất mong bạn sớm cập nhật lại Pluggin để cộng đồng tiếp tục được sử dụng.
28 setembro, 2020
No complaints. Works well. Choose this because it was a bit more customizable than another popular similar plugin. thanks
Leia todas as 24 avaliações

Colaboradores e desenvolvedores

“Quick Call Button” é um software com código aberto. As seguintes pessoas contribuíram para este plugin.

Colaboradores